wma
1. ks. windows media audio file
2. (bkz: mp3) formatýndan daha fazla sýkýþtýrma yaptýðý için tercih edilmesi gereken ses formatý.
3. tercih edilmemesinin sebebi *, dosya icine lisans yerlestirilebilmesi ve microsoft urunu olmasi, dolayisiyla dosya formatinda ki bir acik yuzunden makinanizdan olabilmenizdir. *
4. 2-pass encoding ve vbr teknolojileri kullanýlmadýðýnda (bkz: mp3pro) ve (bkz: mp4) formatlarýnýn yanýnda baþarýsýz kalan fakat gitgide yaygýnlaþan format.
5. internette iyi bir mp3 converter'i bulunamayan, diskman de çalýyor olsaydý mp3ten farký kalmayacak ama bu hali ile çok sýkýntý veren format
6. icerisine yerlestirilen kotu kodlar* sayesinde bilgisayarlari crash etme becerisini gosterebilen microsoft urunu muzik dosyasi. vorbis ya da mp3 pro tercih edilmelidir.
7. wma pro (windows media audio 10 professional) ile düþük bit hýzlarýnda he-aac kalitesine yaklaþmýþ codec.
Alakal� olabilir!

nedir.Net