tarayici
1. türkçede hem "browser"** hem de "scanner" *** için kullanılan sözcük.
2. bilgisayarın bir girdi aygıtı.
3. 1. tarayan aygıt.
2. tarama yapan kişi.
3. taranabilecek şeyleri tarak yardımıyla tarayan meslek erbabı.
4. taramalı kullanan kişi.
4. ortamlarda çevreyi süzerek av peşinde olan kişi.
5. kesici
6. kimilerinin "skaynır" telaffuz ettiği teknolojik alet.
Alakalı olabilir!
- taraca
- tarafimca
- tarakli
- tarafli
- tarabya

nedir.Net