stratosfer
1. atmosferin bir katmanı.
2. tropopoz üzerindeki üst atmosfer bölgesi...
3. gökyüzünün bir katmanı
4. troposferin üst sınırından başlayarak 25-30km. yüksekliğe kadar çıkar. yatay hava hareketlerinin (rüzgarların) görüldüğü atmosferin bu katmanında sıcaklık her yerde aynıdır.
5. "strato-sfer" kendinden önceki "tropo-sfer" den sonar başlar ve çapı İki şehir arasındaki uzaklık kadarmış ve aynı sıcaklıktaki yer küreyi dolanan hava hareketleri yani rüzgarlar burada cerayan edermiş.
Alakalı olabilir!
- stratosfer f 124
- stratosphere
- stratocaster
- stratocruiser
- strato

nedir.Net