siktirname
1. okul hayatı boyunca takdir ve teşekkür alamayan zatların aldığı farzedilen belge.
2. türk dil kurumunun tasdikname diye adlandırdığı, kisinin kurumdan uzaklastırıldıgına dair resmi evrak.
Alakalı olabilir!
- siktiret
- siktir et
- siktir etmek
- siktir
- siktir lan

nedir.Net