rahman
1. allah'ın isimlerinden (bkz: esma ul husna) biri. yarattıklarının hepsine merhamet eden demektir.
2. türkçe ile çok da iyi ifade edilemeyecek olan sıfatlardan biri. malum arapça köklü bir dil olduğundan bir kelimenin birçok anlamı olması muhtemel.
3. arapça çok zengin bir dil oldugundan, her kelimeye direk türkçe karşılık bulmak ya da türkçe tam olarak ifade etmek güçtür, rahman örneğinde görüldüğü gibi.
4. allahın çok merhametli anlamına gelen adı
5. allah'ın pek merhametli, çok rahmet sahibi olması anlamlarına gelen bir sıfat ismidir. sıfat ismi olmakla beraber, bu ismin allah'tan başkasına verilmesi uygun görülmez. "Çok rahmet sahibi, gayet merhametli ve sonsuz rahmeti bulunan" diye tefsir edilip açıklanabilirse de, yalnız yüce allah'ın özel bir ismi olduğundan dolayı tam anlamıyla tercüme edilemez. dilimizde onun tam karşılığı olan bir kelime yoktur. "esirgeyici" olarak tercüme edilmesi de doğru değildir. dolayısıyla bu anlam rahman isminin tercümesi olamaz. "acıyan" diye tercüme edilmesi de onun tam anlamını vermekten uzaktır. Çünkü kuru bir acıma merhamet değildir. bilindiği gibi, merhamet acıyı giderip yerine sevinç ve iyiliği getirmektir. bu itibarla merhametli sözcüğünden anladığımız anlamı, diğerlerinden anlayamayız. rahman, "pek merhametli" şeklinde eksik olarak tefsir edilebilirse de tercüme edilemez. yüce allah!ın rahmeti, sadece bir iyilik duygusundan ibâret değildir. o'nun rahmeti, insanlara iyilik dilemesi ve sayılamayacak kadar nimetler vermesidir. o halde "rahman" ismini böylece bilmek ve anlamak gerekir. her gün karşılaştığımız ve içinde bulunduğumuz nimetler, aslında bize rahman'ın en güzel açıklamasıdır.

http://www.sevde.de
6. besmele'nin türkçe'ye en yakın çevirisi şu şekilde gerçekleşmiştir: "rahman ve rahim olan allah'ın adıyla" yani "esirgeyen ve bağışlayan allah'ın adıyla"
Alakalı olabilir!
- rahmani
- rahmanlar
- rahm mandel
- rahmi aygun
- rahmi

nedir.Net