piri reis
1. piri reis 16. yy'da en büyük coğrafya bilgini kabul edilmektedir. büyük eseri kitab-ı bahriye (denizcilik kitabı), yüzlerce harita ve kroki ile zenginleştirilmiştir.

reis'in haritaları bilim adamları arasında tartışmalara neden olmuştur. bu kadar mükemmel haritaların, o dönemin bilgisiyle nasıl çizilebildiği konusunda bilimsel araştırmalar yapılmıştır. hatta eric von doniken tanrıların arabalarında, uzaydan gelen yaratıkların bu bilgileri piri reis'e aktardıklarını, aksi takdirde o tarihlerde kutuplara kadar böyle haritaların çizilemeyeceğini ciddiyetle iddia etmiştir.


2. pirî reis,1465 yılında gelibolu'da dünyaya geldi. akdeniz'de korsanlık yapan amcası kemal reisin yanında denizciliğe başladı. 1487 yılında amcası kemal reis ile birlikte İspanyolların baskısı altında bulunan endülüs müslümanlarının yardımına gitti. 1491-1493 yılları arasında sicilya, korsika, sardunya ve fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldı. pirî reis daha sonra osmanlı devleti'nin hizmetine girdi. kemal reisin ölümünden sonra gelibolu'ya çekildi. burada hazırlamakta olduğu dünya haritası üzerinde çalıştı. pirî reis 1517 yılında yavuz sultan selim'in mısır seferi'nde donanmada görev aldı. Çizdiği ilk dünya haritasını 1517 yılında yavuz sultan selim'e sundu. 1525 yılında kanunî sultan süleyman'a kitab-ı bahriye adlı eserini sundu. 1547 yılında osmanlı donanmasının hint kaptanlığına getirildi. pirî reis, 1548'te portekizlilerin elinde bulunan aden'i aldı. daha sonra 1552 yılında maskat'ı alarak hürmüz kalesini kuşattı ama ele geçiremedi. kuşatmayı kaldırarak zarar gören gemilerini tamir etmek için basra'ya çekildi. bu arada portekiz donanmasının yaklaştığını haber alan pirî reis üç gemi ile mısır'a döndü. basra'daki donanmayı sahipsiz bırakmakla suçlanan pirî reis, 1554 yılında kanunî sultan süleyman'ın emri ile idam edildi.
3. cemal süreya da hakkında bir şeyler demiş, şöyle şeyler demiş:

piri reis geri çekmiştir haritasını
azmayı çoktan unutmuştur hayvanlar;
başlamıştır sultanahmet sürüncemesi,
kızlar yatakta yan yatmaya başlar.

ben atımı böyle dört sürüyorum ya,
yetişmek için mi, bilmem, kaçmak için mi?
ya sen? neden sende tehlike anlarına
bunca hazırlıksız olma özeni?

bir şey var, ancak makilerin orda söyleyebilirim,
keşke yalnız bunun için sevseydim seni.
4. izmir saint joseph lisesinin ilkogretim kısmıdır.izmir sınırları icersinde 2 adet bulunur;
(bkz: konak piri reis)
(bkz: guzelbahce piri reis)
5. piri reis (1470..-1554)
piri reis eşsiz bir kartograf ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanısıra, osmanlı deniz tarihinde izler bırakmış bir kaptandır. piri reis, 1465-1470 dolaylarında, o dönemde osmanlıların ünlü bir deniz üssü olan gelibolu'da doğdu. on yaşlarına geldiğinde, dönemin bütün akdeniz'de nam salmış ünlü korsanı olan, sonradan devlet hizmetine giren amcası kemal reis'in seferlerine katılmaya başladı.

piri ve amcası kemal reis, uzun yıllar akdeniz'de korsanlık yaptılar. 1486'da granada’nın osmanlı devleti'nden yardım istemesi üzerine 1487-1493 yılları arasında piri ve amcası, gemilerle granadalı müslümanları İspanya'dan kuzey afrika'ya taşıdılar. 1499-1502 yıllarında osmanlı donanması'nın venedik donanması'na karşı sağlamaya çalıştığı deniz kontrolü mücadelesinde osmanlı gemi komutanı idi. piri reis akdeniz'de yaptığı seyirler sırasında gördüğü yerleri ve yaşadığı olayları, daha sonra kitab-ı bahriye adıyla dünya denizciliğinin de ilk kılavuz kitabı olma özelliğini taşıyacak olan kitabının taslağı olarak kaydetti.

piri reis, 1511'de amcasının ölümünden sonra, bir süre için açık denizlere açılmadı ve gelibolu'ya yerleşti. burada, önce 1513 tarihli ilk dünya haritasını çizdi. atlas okyanusu, İberik yarımadası, afrika'nın batısı ile yeni dünya amerika'nın doğu kıyılarını kapsayan üçte birlik parça, işte bu haritanın elde bulunan bölümüdür. bu haritayı dünya ölçeğinde önemli kılan, kristof kolomb'un hala bulunamamış olan amerika haritasındaki bilgileri içeriyor olmasıdır.

piri reis haritasını, yavuz sultan selim'in mısır seferi sırasında ,1517'de padişaha sundu.

bazı tarihçilere göre, osmanlı padişahı dünya haritasına bakmış ve 'dünya ne kadar küçük...' demiştir. sonra da, haritayı ikiye bölmüş ve 'biz doğu tarafını elimizde tutacağız..' demiştir.. padişah, daha sonra 1929'da bulunacak olan diğer yarıyı atmıştır. bazı kaynaklarca, günümüzde bulunamamış olan doğu yarısını, hint okyanusu'nun ve onun baharat yolunun kontrolunu ele geçirmek için padişahın yapacağı olası bir sefer için kullanmak istediği bile iddia edilmektedir...

piri reis seferden sonra, tuttuğu notlardan bahriye için bir kitap yapmak amacıyla gelibolu'ya döndü. derlediği denizcilik notlarını bir denizcilik kitabı (seyir kılavuzu) olan kitab-ı bahriye'de bir araya getirdi..

kanuni sultan süleyman'in dönemi, büyük fetihler dönemiydi. piri, 1523'deki rodos seferi sırasında da osmanlı donanması'na katıldı. 1524'de mısır seyrinde kılavuzluğunu yaptığı sadrazam pergeli İbrahim paşa'nın takdiri ve desteğini kazanınca, 1526'da gözden geçirdiği kitab-ı bahriye'sini kanuni'ye sundu. piri reis'in 1526'ya kadar olan yaşamı kitab-ı bahriye'den izlenebilir. piri reis, 1528'de de ikinci dünya haritasını çizdi. bugün elimizde olan kuzey amerika haritası bu haritanın bir parçasıdır.
sonraki yıllarda, güney sularında devlet için çalışan piri reis, bu dönemde, hint kaptanlığı yapmış, umman denizi, kızıl deniz ve basra körfezi'ndeki deniz görevlerinde yaşlandı.

piri reis'in osmanlı donanmasında yaptığı son görev, acı olaylarla biten mısır kaptanlığı'dır. 1552'de çıktığı ikinci seferin son durağı basra'da, tamire ve dinlenmeye muhtaç donanmayı bırakıp ganimet yüklü üç gemi ile mısır'a döndüğü için, burada hapsedi. donanmayı basra'da bırakması, basra valisi kubat paşa'ya ganimetten istediği haracı vermemesi, mısır beylerbeyi mehmet paşa'nın politik hırsı yüzünden 1554'te hizmette kusurla suçlandı ve idam edildi. ne var ki o, yarattığı evrensel boyuttaki eserleri olan, iki dünya haritası ve çağdaş denizciliğin ilk önemli yapıtlarından birisi sayılan kitab-ı bahriye ile günümüzde de halen yaşamaktadır...
Öldüğünde 80 yaşının üzerinde olan piri reis'in terekesine devletçe el konuldu.

osmanlı türklerinde gerçek anlamda haritacılık piri reis'le başlar. bu acemice, emekleyen bir görüntünün aksine, mükemmel bir çıkıştır. piri reis'in kitab-ı bahriye adlı kitabı bir türk'ün meydana getirdiği en önemli denizcilik eseri olarak dünyaca selamlanmıştır. dünya haritası ve kuzey amerika haritasının çizimlerindeki isabet ve projeksiyon sistemindeki mükemmellik, tüm dünyada büyük hayranlık ve hayret uyandırmaktadır.

piri reis haritası

milli müzeler müdürü halil edhem eldem, 1929 yılında, topkapı sarayı'nın eşsiz hazinelerinden biri olan piri reis haritasını ortaya çıkardı. harita o sıralar İstanbul'da araştırma yapan alman doğubilimci prof. paul kahle tarafından incelenip, 1931 yılında leiden'de toplanan 18. doğubilimleri kongresi'nde dünya bilim çevrelerine sunuldu. İstanbul basınında yer alan yazılardan sonra ankara'ya taşınan harita, atatürk ve tarihçileri tarafından incelendi. atatürk'ün özel ilgi ve emirleri ile devlet matbaasında tıpkıbasımı yapıldı. birinci dünya haritası adı ile anılan ve deve derisi üzerine çizilen, dokuz renkte boyanıp resimlenmiş harita 86 cm. boyundadır.

Üst kısmının genişliği 61 cm, alt kısmının ise 41 cm'dir. dikkatle bakıldığında, haritanın sağ yanından boydan boya kopmuş olduğu göze çarpar. alt kısmının genişliğinin kısa oluşu derinin olağan yapısındandır. bu kopma dolayısıyla birinci dünya harita'sından geriye atlas okyanusu'nun boydanboya iki kıyısı kalmıştır. İspanya, fransa, amerika'nın doğu kısımları ile florida kıyıları, antiller, güney amerika'nın doğu bölümü bugünkü haritalara yakın doğrulukta çizilmiştir. harita tipik bir deniz haritasıdır. enlem ve boylam çizgileri yerine rüzgar gülü ve yön çizgileriyle, efsanevi ve gerçekçi resimlerle süslenmiştir. harita üzerinde yer adlarının yanı sıra, keşif tarihi, efsanevi bilgiler, haritanın oluşumu hakkında notlar vardır. harita eşsiz bir tablo güzelliğine sahiptir. görselliğin bu denli öne çıkması, eserin osmanlı sultanına sunulacak olmasından kaynaklanmıştır. haritada bulunan rüzgar gülü sayısı üçü küçük, ikisi büyük olmak üzere beştir.

güney amerika'nın kuzeybatı bölümünde yer alan satırlarda piri reis'in imzası açıkça okunur: " bunu kemal reis'in biraderzadesi diye meşhur, hacı mehmet'in oğlu fakir piri 919 (1513) muharremülharamında gelibolu şehrinde yazdı, allah ikisini de affetsin."

güney amerika üzerinde okunan aşağıdaki satırlarda piri reis bilim adamlarına yakışan bir dürüstlükle haritasının kaynaklarını açıkça belirmektedir:

"bu fasıl işbu haritanın ne tarikle telif olunduğunu beyan eder. İşbu harti misalinde harti asır içinde kimsede yoktur. bu fakirin elinde telif olup şimdi bünyad oldu. hususan yirmi miktar hartiler ve yappamondolar'dan (mappa monde), yani İskender-i zülkarneyn zamanında telif olmuş hartidir ki rubu meskun anın içinde malumdur; arap taifesi ol hartiye caferiye derler anın gibi sekiz caferiyeden ve bir arabi hint hartisinden ve dört portukalın şimdi telif olmuş hartilerinden kim sint ve hint ve Çin hendese tarihi üzerine ol hartilerin içinde mesturdur ve bir dahi kolonbo'nun garp tarafından yazdığı hartiden bir kıyas üzerine istihraç edip bu şekil hasıl oldu; şöyle ki bu diyarın hartisi bahriler içinde nice sahih ve muteber ise, mezbur hartide dahi yedi derya ile sahih muteberdir."

bu satırların üzerinde yer alan bölümde ise amerika'nın keşfi ile ilgili bilgiler verilmekte ve son cümlesinde "mezbur hartide olan bu karalar ve cezireler (adalar) kim vardır, kolonbo'nun hartisinden yazılmıştır" denmektedir.

haritayı çekici kılan yönlerden biri de budur. colombus 1492-1504 tarihleri arasında amerika'ya 4 kez sefer etmiş ve kıyıların haritalarını yapmıştır. ancak bu haritaların hiçbiri günümüze ulaşmamıştır ve bugün sadece piri reis'in haritasının içinde yer alan bölümü ile yaşamaktadır. colombus'la birlikte ikinci yolculuğa kılavuz olarak katılan juan de la cosa'nın 1500'de yaptığı dünya haritası, contarini'nin 1506 tarihli dünya haritası ve martin waldseemüller'in 1507 tarihli dünya haritası (ilk defa bu haritada kuzey ve güney amerika asya'dan ayrı bir şekilde gösterilmiştir) amerika kıtasının yer aldığı ilk haritalardır. piri reis'in haritası bu üç haritadan daha doğru olarak çizilmiştir. prof. c. hapgood tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, kahire'yi merkez alan hava fotoğrafları ile inanılmaz benzerlik taşıdığı görülmüştür. erich von daeniken ise haritanın uzay gemilerinden çekilen fotoğraflardan yapılabileceği gibi sansasyonel bir görüş ileri sürmektedir. antarktika dağlarının haritada yer alması ise ayrı bir bilinmezdir. yüzyıllardır buzullarla kaplı bu dağlar 1951'de ses yansıtıcı bir sistemle keşfedilmiştir. kısacası, colombus'un amerika'yı keşfinden sonra yapılan haritalar içinde en isabetlisi ve bugünkü moden haritalara uygunu piri reis'in haritasıdır. projeksiyon sistemi şaşırtıcı derecede mükemmeldir.

piri reis'in ilk haritasının kayıp parçalarının aranması sırasında, topkapı sarayı müdürü tahsin Öz tarafından yeni bir harita bulundu. ceylan derisi üzerine, sekiz renkte boyanmış osmanlı tarzı süslemelerle bezeli çerçevesiyle göze çarpan bu harita da bir deniz haritasıdır. piri reis üslubunun tipik bir örneği olan harita 69-70 cm boyutlarındadır. Çerçevenin sadece kuzey ve batı kenarlarında bulunması, üzerindeki notların kenara gelen kısımlarının yarım kalmış olması, bu haritanın da bir kısmının yok olduğunu göstermektedir.

bu nedenle elimizdeki harita atlas okyanusu'nun kuzeyini, kuzey ve orta amerika'yı kapsamaktadır. harita üzerinde hemen göze çarpan ve deniz haritalarının tipik özelliklerinden olan dördü büyük ve süslü, ikisi küçük altı rüzgar gülü ile iki mil ölçeği bulunmaktadır.

haritada iki dikey ölçeğin altındaki dört satır, piri reis'in imza ketebesidir ve haritanın yapım yılını da ortaya çıkarır: "bunu 935 (1528) yılında gelibolu'da reis gazi kemal merhumun biraderzadesi diye meşhur olan hacı mehmed'in oğlu fakir piri reis tamam etti. bu iş muhakkak onundur." bu ketebe arapçadır. ancak harita üzerindeki diğer notlar duru bir türkçe ile yazılmıştır.

bu haritanın da, ilki gibi bir dünya haritası olduğu öne sürülmektedir. bizce harita bir dünya haritası değildir. kaybolmuş olan kısımlardaki alan büyük olasılıkla alt kenarda (güney) antarktika, sağ kenarda (doğu) İstanbul'u kapsamaktadır. piri reis, osmanlı başkenti ile yeni dünya'yı büyük ölçekli bir haritada göstermek istemiştir. bir diğer amaç, 1513 yılında saraya sunduğu haritadaki bilgileri yeni keşifler ışığında güncelleştirerek kanuni'ye sunmak istemiş olmasıdır. bir başka olasılık ise, amerika kıtasındaki yeni keşiflere ilgi duyan osmanlı sarayı bu haritayı çizmek için piri reis'i görevlendirmesidir.

İlk haritada bulunan bazı hayali adaların bu haritada yer almaması, amerika kıyılarının daha isabetli çizilmesi, deniz haritalarında yer alan limanların girinti ve çıkıntılarının abartılı olarak çizilmesi hatasına düşülmemesi, yengeç dönencesi'nin çok az hatayla çizilmiş olması (kopuk ve kayıp bölümde ekvator ve oğlak dönencesi'nin de çizildiğine işarettir), ilk haritada göze çarpan efsanevi bilgi ve resimlerin bu haritada bulunmayışı, piri reis'in birincisinden daha doğru ve güncel bir harita oluşturma amacı güttüğünü ortaya koymaktadır.

kitabı bahriye

büyük bir denizci olduğu kadar büyük bir haritacı olan piri reis, korsanlık günlerinden başlayarak gezip gördüğü yerleri yabancı kaynaklardan da yararlanarak tarihi ve coğrafi özellikleriyle birlikte kitabında anlatmış ve haritalarını çizmiştir. kitab-ı bahriye'nin nazımla yazılan ve denizcilikle ilgili tüm bilgilerin toplandığı başlangıç bölümünde, genel açıklamalardan sonra ege ve akdeniz adaları tanıtılarak denizle ilgili gözlem ve deneyim önemi vurgulanır. fırtına, rüzgar çeşitleri, pusula ve haritanın tanımından sonra dünyayı kaplayan denizler ve karaların oranı belirtilir. portekizliler'in denizcilikteki ilerlemeleri ve keşifleri, Çin denizi, hint okyanusu, akdeniz ve ege denizi'ndeki rüzgarlar, basra körfezi, atlas okyanusu ayrıntılı biçimde anlatılır.
düz yazı ile anlatımın başladığı haritalı bölüm asıl metni oluşturur. bu bölümde Çanakkale boğazı'ndan başlayarak ege denizi kıyı ve adaları, adriyatik denizi kıyıları, batı İtalya, güney fransa, doğu İspanya kıyılarıyla çevresindeki adalara ilişkin tarihi, coğrafi bilgiler verilerek kuzey afrika kıyıları, filistin, suriye, kıbrıs ve anadolu kıyıları izlenerek marmaris'te tüm akdeniz'in havzası noktalanır.

kitabı bahriye 'den piri reis'in önsözü

Özellikle , güneş gibi parıldayan ve ay ışığı gibi ışıldayan , arap ve acem sultanlarının sultanı ve allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan sultan bayezid ( ii ) han'ın oğlu , sultan selim (i) han'ın oğlu sultan süleyman (kanuni) han ki ,

"yüce allah özellikle kendisinden inayetini esirgemesin, devletini güçlendirsin , ona zaferler versin , dünyanın yıkılacağı kıyamet gününe kadar oğullarına ömürler ve kuvvetler bahşeylesin"
amin

bu kitabın yazılış sebebine gelince , cihan padişahı kanuni sultan süleyman'ın yüce devletine ve mutluluklar bahşeden kapısına , zamanın bilgili kişileri , uğurlu hüdavendigarın sonsuz himmetleri ile isim ve şöhret sahibi olabilmek için , çeşitli bilim dallarında eserler vücuda getirmişlerdir.
merhum kemal reis'in kardeşinin oğlu olan bu zayıf ve güçsüz hacı muhammed'in oğlu piri reis de , bu ümitle , padişah hazretlerinin feleğe benzeyen eşiğine , kuretinin yettiği ölçüde "denizcilik ilminden" ve gemicilerin sanatından yadigar olmak üzere bir kitap yazdım.Çünkü , bu ilimde , şimdiye kadar hiç kimse , böyle faydalı bir eser bırakmamıştır.

piri reis müzesi

Çimenlik kalesi içinde bulunan piri reis müzesi'de, piri reis'in, kitab-ı bahriye'sini yazdığı tarihten itibaren değişik tarihlerde çizdiği üç adet Çanakkale haritası, dünya haritası, piri reis'i yaşadığı devre ait bayrak ve sancaklar, osmanlı resim sanatı olan manzaralı resim sanatının üstadı nasuh matrak-çı'ya ait kitaplardan örnekler yer almaktadır.

ve bugünkü piri reis

almanya'da 1978 yılında inşa edilen ve adını dünya denizcilik tarihinde saygın bir yeri olan kaptan-ı derya piri reis'ten alan gemi, kamuoyunda özellikle ege denizi'nde yaptığı araştırmalar sırasında yunan gemileri tarafından uğradığı tacizle tanındı. türkiye'nin denizcilik araştırmalarında ilk gemisi olan piri reis'in 10 personeli bulunuyor ve sefer sırasında 11 araştırmacı daha alabiliyor. geminin üzerinde deniz canlıları, jeoloji, jeofizik, biyolojik araştırmalar yapacak ekipmanlar, bir laboratuvar ve haberleşme sistemleri yer alıyor.

personel yetersizliği nedeni ile göreve çıkamayan piri reis, urla İskelesi'ne çekildi.
dokuz eylül Üniversitesi (deÜ) deniz bilimleri entitüsü müdürü prof. dr. mustafa ergün, enstitüye bağlı piri reis araştırma gemisi'nin çalışmalarını yürütmekte eksik personel ve yetersiz ödenek nedeniyle zorlandığını söyledi.

İki haftalık sefer 20 milyar
piri reis'in çıkacağı iki haftalık seferin sadece yakıt ve iaşe bedelinin 20 milyar lirayı bulduğunu, bunu kendilerine ayrılan ödenekle karşılamalarının çok zor olduğunu kaydeden prof. dr. mustafa ergün, özel sektöre yaptıkları işler ve döner sermayeden elde ettikleri gelir ile açığı kapatmaya çalıştıklarını söyledi. prof. dr. ergün, "gemi 23 yaşında, yenilenmesi gerekiyor. 2-3 yıldır kriz nedeniyle ekipman alımımız durdu. avrupa'da devlet bu tip araştırma gemilerini merkezileştirmiş ve büyük destek veriyor. bizde bu yapılmadığı için örneğin deprem araştırmaları için yabancı gemileri çağırıyoruz" dedi.

http://www.denizce.com/pirireis.asp
6. pcnet dergisinde internet sitelerinin tanıtımının yer aldığı bölüm...
7. (bkz: osmanlida idam sorunsali)
8. haritasına osmanlı zerre kadar ilgi göstermemiştir, harita şans eseri 1929 da arşivlerde bulunmuştur. osmanlı bu haritayı es geçtiğindendir ki çeşmede donanması yakıldıktan sonra kuzey buz denizinden bihaber olmasından dolayı rus donanmasının akdenize hangi nehirden kanal açarak indiğini bulmak için fellik fellik akarsu boylarında gezmiştir.
9. ayrıca bir yazarımız.hoşgeldin diyoruz kendisine
10. nedir net karsilama komitesi adina hosgeldiniz.
11. yeni bir yazar.hoşgeldiniz.

ancak şahsi kanaatime göre bu alınmaması gereken nicklerden biridir.

(bkz: nick olarak ünlü isimlerini kullanmak)
12. (bkz: piri reis in nedir net haritası)*
13. dokuz eylül üniversitesi su ürünleri fakültesi'nin araştırma gemisi. yılın büyük bölümü urla iskelesi'nde bağlıdır.
14. balıktan anlayan taze yazar.. hoşgelmiş..#1245885
15. pir-i reis yani en büyük kaptan anlamında kullanılması gerekirken piiri reis denmektedir.

(bkz: bu bir sorunsa bir bilene sorun).
16. balıkçılıkla ilgili derin bilgi dağarcığına sahip yazar.
17. elalemin saçma sapan nostradamuslarını yok tapınak şovalyelerini yok herküllerini ezberlediğimiz, ama yaptığı haritanın kaynağı bu gün bile bilinemeyen, ancak uzaydan çekilen resimlerle bu kadar ayrıntılı ve doğru bir harita yapılabileceği düşünüldüğü halde yeni jenerasyonun tanımadığı kişidir..
18. (#1296603)
reisciğim seni ben
çiçeklerden yemişten
sarı saçlı bebekten
canımdan çok severim
***
19. iddaada kazandığı 300 küsür ytl ile beni yemeğe götürmesini beklediğim yazar.
Alakalı olabilir!
- piri reis sitesi
- pirilti
- piriz
- pirit
- pirim

nedir.Net