piktogram
1. stilize edilmiş imgeler yardımı ile oluşturulan, bir anlamı bulunan işaret veya simge...
2. (bkz: piktograf)
3. ilkel insanların iletişim aracı.
4. piktogramda anlatılmak istenen her sözcük için bir resim kullanılır. alfabesi resimlerden oluşan yazıdır yani.
örneğin ilk mezopotamya piktogramlarında x düşmanlık kelimesini, = arkadaşlık kelimesini simgelermiş.
mesela hiyeroglif de bir piktogram örneğidir.
günümüzde çin alfabesi aslında pikogramın gelişmiş halidir.
ayrıca bu da var : (bkz: ideogram)
5. (bkz: kanji)
Alakalı olabilir!
- piktograf
- piktografik yazi

nedir.Net