periyot
1. periyodik cetvelde yatay sutunlara verilen isim

(bkz: grup)
2. bir hareketin tekrarlanmaya başlamasına kadar geçen zaman dilimi.
Alakalı olabilir!
- periost
- peridot
- period
- periyodik
- peri

nedir.Net