pandomim
1. dumb show
2. pantomim, pandomima
3. sessiz, sakin bir sanat dalı.
4. sessiz hareket. sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri ve kostümler yoluyla duyguları, düşünceleri, tutkuları anlatmaya yarayan tiyatro çeşidi
Alakalı olabilir!
- pandomima
- pandombilizm
- pandemi
- pandemik
- pandemic

nedir.Net