muvazaa
1. hukuktaki tanımıyla muvazaa, tarafların, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları, fakat görünürdeki bu işlemin kendi aralarında geçerli olmayacağı konusunda anlaşmalarıdır.
böylece muvazaalı (danışıklı) işlemlerde : a) Üçüncü kişileri aldatmak için yapılmış "görünürdeki" işlem, b) görünürdeki bu işlemin taraflar arasında hüküm ifade etmeyeceğini belirleyen "muvazaa anlaşması", c) tarafların gerçek iradelerine uyan "gizli işlem" olmak üzere üç ayrı işlem söz konusudur. bu son "gizli işlem" bazı durumlarda mevcut değildir. böyle hallere "mutlak muvazaa", bunun dışında kalan, taraflar arası gizli bir işlemin varolduğu hallere "nisbi muvazaa" denmektedir.
Alakalı olabilir!
- muvazzaf
- muvazi
- muvafakat
- muvazene
- muvassah

nedir.Net