munhal
1. münhal > bir işten bir kişinin ayrılması ile oluşan açık kadro.
2. dolu olmayan, boş, müsait anlamına gelen kelime.
Alakalı olabilir!
- munhat
- munhani
- munhasir
- munhasiran
- munhezim

nedir.Net