medrese
1. dinsel derslerin okutulduğu eğitim kurumu ve bu okullarda okuyan öğrencilerin barınmaları için yapılmış vakıf odalarını da içeren yapının genel adıdır.

medreseler ilk olarak İslâm öncesinde yahudiler tarafından medine'de kurulmuştur. bu dönemde okuma öğretiliyordu. mekke'de kurulan medreselerde ise okumanın yanı sıra yazma da öğretilmeye başlanmıştır. xi. yüzyıldan sonra gitgide önem kazanan medreseler, en parlak dönemini selçuklular zamanında nizamiye medreselerinin kurulmasıyla yaşamıştır. bu dönemde medrese yapımına çok büyük önem verilmiştir. nizamiye medreselerinin ilki nizamülmülk tarafından 1067 yılında yaptırılan medresedir. bu medreselerde eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrencilere burs da verilmeye başlanmıştı. bu uygulama daha sonra İslâm devletlerinin tümünde etkili olmuştur. selçuklular döneminde anadolu'da 100'den fazla medrese yaptırılmıştır. bu dönemde kervansarayların geliri medreselere bırakılmıştı.

osmanlılar döneminde medreseler çok fazla gelişmişti. İlk medrese orhan gazi tarafından İznik'te kurulmuştur. daha sonra bu okulu bir çok medrese takip etmiştir. padişah tarafından yaptırılan medreseye sultanî, varlıklı kişiler tarafından yaptırılanlara ise hususî denilirdi. fatih sultan mehmet, İstanbul'u fethettikten sonra ilkokuldan yüksekokula kadar tüm öğretim kurumlarını kaplayan medreseler yaptırmıştır. bunlar külliye adıyla anılırdı. en ünlü külliye kanunî zamanında yapılan süleymaniye külliyesi'dir. bu medreselerde tıp, hukuk, edebiyat ve ilâhiyat öğretimi yapılırdı. osmanlılar döneminde yapılan her caminin yanına medrese yaptırmak değişmez bir gelenek hâlini almıştır. bu okullarda şeriat hükümlerine göre yürütülen tamamen dinsel öğretim yapılırdı. medreseler yüzyıllar boyunca etkilerini korumuşlardır. 3 mart 1924 tarihli tevhid-i tedrisat kanunu (Öğretim birliği yasası) ile medreseler kapatılmıştır.
2. osmanli medreselerinde sarf, nahiv, fikih, tefsir, lugat, mantik, kelam, hendese, hesap, usul i fikih, tefsir, hadis, usul i hadis, tip, astronomi dersleri okutulurmus. bugunku ortaokul,lise ve universite egitimine denk gelirmis. egitim ucretsiz ve istege bagli imis. bu medreselerde sinif gecme sistemi degil, ders gecme sistemi uygulanirmis. yani bir nevi kredili sistem
Alakalı olabilir!
- medrese i yusufiye
- medreselerin kapatilmasi
- medresede kalip tkp afisi asarken yakalanan ogrenc

nedir.Net