kunut dualari
1. yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının üçüncü rekatında fatiha ve sûre okunduktan sonra ayakta iken tekbir alınır, eller kaldırılır, eller yeniden bağlanır ve kunut duaları okunur. bu duaları okumak ve hz. peygamber'e salavât getirmek sünnettir. ancak genel anlamda uygun herhangi bir duayı okumak ve tekbir almak ebû hanîfe'ye göre vacib, ebû yusuf ve imam muhammed'e göre ise sünnettir.
kunut duası: "allahümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l hayra küllehû neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük.
allahümme iyyake na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahşâ azâbeke, inne azâbeke bi'lküffâri mülhik."
meali: "allah'ım! senden yardım, senden mağfiret, senden hidâyet dileriz. sana iman ederiz, sana tevbe ederiz ve sana güveniriz. bütün iyiliklerin için sana sena ederiz. nimetlerin için sana şükrederiz. seni inkâr etmeyiz. sana isyan edenlerle ilişkimizi keseriz.
allah'ım! yalnız sana ibadet eder, senin hoşnutluğunu kazanmak için namaz kılar, yalnız sana secde ederiz. senin rızana uygun olarak çalışır, sana koşarız. senin rahmetini umar, senin azabından korkarız. şüphesiz; senin azabın kâfirlere erişir."
kunut duasını bilmeyen kimse yalnız "rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten vefî'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr" duasını okur. anlamı: "rabbimiz! bize dünyada da iyiliği, âhirette de iyiliği ver. ve bizi cehennem azabından koru."
Alakalı olabilir!
- kunut duasi
- kunuri
- kunut
- kunuri savasi

nedir.Net