kuaterner
1. jeolojik zamanlardan dördüncüsü. (bkz: jeolojik zaman) antropozoik yada antropojen olarak da adlandırılır. halen devam etmektedir. günümüzden 2,5 milyon yıl önce yaşanmıştır. bu dönemde gerçekleşen jeolojik olaylar ise şunlardır :

iklim değişiklikleri yaşanmış ve sıcaklıklar artarak şimdiki şartlara erişmiştir.
denizler bugünkü seviyesine gelmiştir
insan ortaya çıkmış ve uygarlıklar kurulmuştur.
kültür bitkilerinin yetiştirilmesi ve hayvanların evcilleştirilmesi gerçekleşmiştir.
istanbul ve çanakkale boğazları oluşmuştur.
egeid karası çökerek ege denizi ve ege adaları oluşmuştur.

kuaterner buzulların geliştiği daha eski çağ (pleistosen) ve şimdiki çağ (holosen) olmak üzere iki alt devri vardır.
Alakalı olabilir!
- kuatrocento

nedir.Net