kompartman
1. tren vagonlarındaki 4-6 kişilik bölme.
Alakalı olabilir!
- komparsita
- kompetan
- kompliman
- kompakt
- komprime

nedir.Net