kafes sistem
1. Özellikle eğilme momentinin taşınabilmesi için yalnızca eksenel kuvvet kullanılarak yapılan kiriş,döşeme sistemlerine verilen ad.

kafes sistem,yükü sadece çekme veya basınç olarak alan çubuklar ile oluşturulan geometrik yapıdır.yükün çubuklara etkimesinde bir eksantriklik sözkonusu olamaz. bunun için,sistem çokgenlere (ki temel eleman üçgendir) ayrılır ve mafsal (düğüm) noktaları belirlenir.
mafsallar moment taşımayacak şekilde statik çözümleme ve dizayn yapılır. sonuçta kirişin tamamına etkiyen eğilme momenti,çubuklarda
çekme ve basınç kuvvetlerine dönüşür;bu şekilde daha hafif,ucuz kabuklar oluşturulur. betonarme sistemler özellikle 12 metreden büyük açıklıklarda ekonomik olmadığı için metal kafesler kullanılır.
2. statik dersinin başlıca konularından biri.
Alakalı olabilir!
- kafeslemek
- kafes sarayi
- kafes
- kafesli evler
- kafe sevisgenleri

nedir.Net