homozigot
1. aynı olan iki gendenin yan yana gelmesi sonucu oluşan (örn:/ rr) gen kombinasyonu.
2. arı döl..
Alakalı olabilir!
- homo zugurtos
- homongolos
- homolog
- homofob
- homo

nedir.Net