hepatit b
1. kan yoluyla bulaşan ve karaciğer rahatsızlıklarına yol açan bir tür virüs.
(bkz: hepatit)
2. hepadnaviridae ailesinden dna virüsü. insan dnasına kendini eklemleyebilme yeteneğine de sahiptir
3. yeryüzünde ölümcül hastalıklar içerisinde 9.sırada yer alan* ve zamanında teşhis edilmeyip tedavi edilmemesi halinde siroza dönüşebilen hastalık.
hepatit b, değişik yollardan bulaşabilir. ileri derecede yaygın olan bölgelerdeki bulaşma en çok, anneden çocuğa ve çocuktan çocuğa gerçekleşmektedir. kan ve meni gibi vücut sıvılarının da, virüsü bulaştırabildiği bilinmektedir.
en çok hasta görülen ülke ise 120 milyon kişi ile çin halk cumhuriyeti'dir.
4. 1-6 haftalık kuluçka dönemi vardır. hastaların %90'ında akut bir seyiz izlerken kalan %10'unda kroniğe çevirir, %1'inde sarılığa dönüşür.
5. hepatit b hastalığı aynı adı taşıyan virüsün karaciğere yerleşip
orada çoğalarak karaciğeri tahrip etmesi ile ortaya çıkan
bulaşıcı bir hastalıktır. hepatit b ayrıca aşı ile korunulabilir hepatitler içerisinde tek kronikleşen hepatit tipidir.
hepatit b türkiye' de ve dünya' da önemli bir sağlık sorunudur. bugün dünya' da yaklaşık iki milyar kişinin hepatit b hastalığına yakalandığını biliyoruz. hastaların yanısıra 350 milyon kişi bu virüsü kronik olarak taşımaktadır. Ülkemizde de durum farklı değildir. türkiye'de bugün her 3 kişiden yaklaşık 1' i hepatit b virüsü ile temas etmiştir.

yine her 10 kişiden 1' i hepatit b virüsünü taşımakta ve bulaştırmaktadır. hastaların %75-80'inde hiçbir belirti görülmez.
kuluçka süresi olan 2-6 ayın sonunda gözlenebilen hastalık belirtileri aşırı halsizlik ve yorgunluk hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, deride ve göz aklarında sararma, idrar renginde koyulaşma, karın ağrısı ve karaciğer bölgesinde hassasiyet.(sağ kaburga altında) olarak ortaya çıkabilir.

karaciğer işlevleri bakımından oldukça geniş bir alana etki ederken, hastalanması ve nonfonksiyone olması sonucu yapılabilecekler sınırlıdır.karaciğer:
besinleri, enerjiye, hormonlara v.s. dönüştürür,besinlerin sindirilip, emilmesini sağlayan safrayı sentezler
beyin, kalp gibi organları besler. zehirli maddeleri yok eder, alkolü nötralize eder
anne karnındaki doğacak bebeğin kan hücrelerini üretir, yağ, şeker, enerji, mineral depomuzdur
kısaca, vücudumuzda çok önemli görevler üstlenmiş olan yorulmayan kimyasal güç kaynağımızdır.
toksinler, kimyasal maddeler, bazı ilaçlar, alkol, ve hepatit b virüsü başta olmak üzere birtakım mikroorganizmalar, karaciğere olumsuz etki yaparlar.

bulaşma; aids' te olduğu gibi kan yoluyla ve çok sıklıkla da yakın temas ile olur. ancak hepatit b virüsü aids' ten 50 - 100 kat daha bulaşıcıdır. hepatit b virüsünün bulaşmasında ev içi bulaşmada önemlidir. derideki bir çatlak ya da açık yara ile temas eden bir damla kan ya da tükrük bile hastalığın bulaşması için yeterli olabilmektedir.anneden bebeğe bulaşmalarda bebeklerde kronikleşme şansı %90 gibi çok yüksek bir değerdir. hepatit b' nin bir diğer bulaşma yolu cinsel ilişki ile olmaktadır. kan ve kan ürünlerinin kullanımı, kirli enjektörler, cerrahi müdahale, kuaför ve berberlerdeki iyi sterilize edilmemiş manikür-pedikür setleri, traş bıçakları, makaslar ve diş fırçaları hepatit b virüsünün bulaşmasına aracılık edebilmektedir. steril olmayan aletlerle yapılan sünnet ve kulak delme gibi işlemler de hepatit b' nin bulaşması için önemli bir risk oluşturmaktadır.

6. kimler hepatit b taşır?

gelişmekte olan ülkelerin çoğunda (afrika ülkeleri, asya'nın büyük bölümü ve pasifik) insanların büyük bölümü çocukluk çağında hbv ile infektedir. genel nüfusun %8-10' u ise kronik olarak infektedir. bu bölgelerde hbv sebebiyle oluşan karaciğer kanserleri, erkek ölümleri nedeni ilk üç kanser tipi arasında bulunmaktadır. yüksek oranda kronik hbv infeksiyonu, amazonlar ile doğu ve orta avrupa'nın güneyinde de yaygındır. orta doğu ve hindistan'ın %5' i kronik olarak infektedir. infeksiyonun en az yaygın olduğu bölgeler, batı avrupa ve kuzey amerika'dır. bu ülkelerde yaşayan insanların %1' inden daha azı kronik olarak infektedir. kronik infeksiyona en yatkın olanlar hepatit b ile infekte küçük yaştaki çocuklardır. yaşamlarının ilk yılında infekte olan çocukların %90' nda, 1-4 yaş arasında infekte olan çocukların ise %30-50' sinde kronik infeksiyon gelişmektedir. hbv ile ilgili gelişen karaciğer kanseri ve sirozdan ölümlerin %25' ini çocukluğunda kronik olarak infekte olan kişiler oluşturmaktadır.
7. İnsanlar nasıl infekte olur?

hepatit b, aids' e neden olan hiv gibi, infekte kişinin kan ve vücut sıvılarına temasla bulaşır. bununla birlikte hbv, hiv' den 50-100 kez daha bulaşıcıdır. hbv ile bulaşmanın en önemli yolları
doğumda anneden bebeğe (perinatal)
Çocuktan çocuğa
güvenli olmayan enjeksiyon ve transfüzyonlar
cinsel ilişki

tüm dünyada infeksiyon genellikle, infekte anneden bebeğe, ev ortamında temasta olan çocuktan çocuğa ve steril olmayan iğne-şırıngaların tekrar kullanımı ile yayılmaktadır. gelişmekte olan ülkelerin çoğunda neredeyse tüm çocuklar virüs ile infekte olmaktadır.

endüstrileşmiş ülkelerde ise bulaşma yolu daha farklıdır. anneden bebeğe ve çocuktan çocuğa bulaşma yolları, çocukluk öncesi hepatit b aşılama programları ile kronik infeksiyonlarda üçte bir oranında azalma sağlamıştır. gelişmiş ülkelerdeki infeksiyonlar, genellikle genç erişkinlerde cinsel ilişki ve enjekte damariçi ilaç kullanımı ile oluşmaktadır. bunlara ek olarak hepatit b, sağlık çalışanları için de önemli bir mesleki risk oluşturmaktadır. bu yüzden birçok sağlık çalışanı hepatit b?ye karşı aşı olmaktadır. hepatit b virüsü kontamine yiyecek ve sular ile bulaşmadığı gibi aynı iş yerinde çalışan kişilere de bulaşmamaktadır.
8. aşılanarak korunabilecek, bağışıklık kazanılmasıyla partnerinizden cinsel ilişki ya da kan yoluyla hastalığı almazsınız. çocuk içinde endişelenilmemeli doğduğunda aşıları yaptırılmalıdır.

hb antijen testi yaptırılıp hastalık var mı yok mu kontrol ettirebilir, antijen yok ise belirli periyotlarda aşılanabilirsiniz. antijen pozitif ise antikor testi yaptırabilirsiniz çünkü zaman zaman doğal bağışıklık kazanmış olabiliyorsunuz. eğer antikor yok ise sağlıklı beslenilmeli hbe testi yaptırılmalıdır. igm igg antikorlarına da baktırılmalıdır. *
testler gereklidir; çünkü hastaların büyük çoğunluğunda semptom görülmüyor


kan testleri-viral replikasyon (hbv dna ve hbeag düzeyleri)


karaciğer hasarı (karaciğer enzimleri - alt/ast)


karaciğer dokusu örneği (histoloji) - karaciğer hasarının boyutunu tespit etmeyi sağlar.(bkz: hepatit b hastaları nasıl beslenmeli)

hbv infeksiyonu, hbv aşısı ile aşılama yoluyla infekte olmayan bireylerde önlenebilir. ancak, milyonlarca infekte kişi yarar görmeyecektir.

Çocuklar için aşılama:

0., 1. ve 6. ayda 3 injeksiyon serisi şeklinde gerçekleşecektir.


aşılama, aşılama yapılanların %90'ından fazlasında etkilidir.


1998 itibariyle, 80 ülke aşılama programına başlamıştır.


hepatit b ile ilişkili kronik karaciğer hastalığı ve hepatoselüler karsinom, en iyi global çocukluk çağı bağışıklanması ile önlenir.


günümüzdeki aşılar yeterli ve güvenilirdir.


hastalık ve hbv varyantlarını izlemek için gözetim gereklidir.


uygulama kolaylığı, daha iyi immünojenisite ve maruz kalım sonrası immünoterapi için ilerlemiş aşılar geliştirilmektedir ( bkz: http://www.hepatit.gen.tr/)
9. semptomlar
kısa süreli İnfeksiyon
(akut) uzun süreli İnfeksiyon
(kronik)
yorgunluk ya da "grip benzeri" semptomlar akut ile aynı semptomlar
bulantı ya da karın ağrısı kas ve eklem ağrısı
diyare zayıflık
deri döküntüsü siroz bulgu ve semptomları
deri ve gözlerde sarılık (sarılık) karaciğer kanseri bulgu ve semptomları
açık renkli dışkı
koyu sarı idrar
10. semptomlar
uzun süreli İnfeksiyon (kronik)
akut ile aynı semptomlar
kas ve eklem ağrısı
zayıflık
siroz bulgu ve semptomları
karaciğer kanseri bulgu ve semptomları
Alakalı olabilir!
- hepatit
- hepatit g
- hepatit e
- hepatit d
- hepatit c

nedir.Net