haksiz rekabet
1. aldatici hareket ve iyiniyet kurallarina aykiri sekilde, rekabetin kotuye kullanilmasi ve bu nedenle bir ticari isletmenin zarar gormesi ya da zarar gorme tehlikesiyle karsilasmasi.
borclar kanunu ve turk ticaret kanununda ve diger bazi ozel kanunlarda yasaklanmistir.
2. iktisadi rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı davranış ve başkaca suretle her türlü kötü kullanılmasına haksız rekabet denir..

haksız rekabet sayılan haller şunlardır..
1. başkalarını veya onların emtiasını, iş mahsullerini yahut ticari işlerini yanlış, yanıltıcı ve gereksiz yere incitici beyanlarla kötülemek.
2. başkasının ahlaki ve mali iktidarı hakkında gerçeğe aykırı bilgi vermek.
3. kendi kişisel durumu, emtiası, iş ürünleri veya ticari işleri hakkında yanlış yada yanıltıcı bilgi vermek veyahut üçüncü kişiler hakkında aynı şekilde hareket etmek suretiyle rakiplerine oranla onları üstün duruma getirmek.
4. paye, şahadetname ve mükafat almadığı halde bunlara sahip imiş gibi hareket ederek müstesna kabiliyete sahip olduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna müsait olan yanlış unvan, mesleki adlar kullanmak.
5. başkasının emtiası, iş mahsülleri, faaliyeti veya işletmesi ile iltibas* meydana getirmeye çalışmak veya buna müsait olan tedbirlere başvurmak, özellikle başkasının kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma araçları ile iltibasa veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek satışa arz etmek, elinde bulundurmak.

bir haksız rekabetin varlığı halinde buna hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanır. haksız rekabet halinde açılabilecek hukuk davaları şunlardır.
1. haksız rekabetin var olup olmadığının tespiti için tespit davası,
2. haksız rekabetin durdurulması ve önlenmesi için men davası,
3. haksız rekabet sonucu doğan maddi durumun ortadan kalkması için eski hale iade davası,
4. kusur varsa zarar ve ziyanın tazmini için tazminat davası,
5. kişilik hakları haksız rekabet sonucu zedelenmiş ise manevi tazminat davası açılır.

haksız rekabet davalarını bizzat haksız rekabete uğramış kişi açabileceği gibi, haksız rekabete uğrayanın dahil olduğu mesleki birliklerde ** tespit, men ve eski hale iade davalarını açabilirler.
Alakalı olabilir!
- haksiz kazanc
- haksizlik
- haksiz
- haksiz iktisap
- haksizliga ugramak

nedir.Net