guner umit
1. kanal 6 da turnike programini sunarken yaptigi espiri ile bir anda halkin gozunden dusup yokolup giden sunucu. o programi bende seyrediyordum ve ettigi lafi duyunca "bunun amina koyarlar yarin" demistim
bilmisim yani (bkz: nostradamus)
2. bir zamanlar tv da yaptýgý bir programda alevilerle ilgili büyük bir pot kýrmýþtý da,ortadan kaldýrmýþlardý.aslýnda iyi iþ yapýyordu ama kýrdýgý pot da hiç kendine yakýþýr gibi deðildi...
3. bu arkadas sorularýný sormadan önce konuyla alakalý bir temel fýkrasý anlatýrdý hemen kýzýlbaþlar demiþ ve alevi tepkisini çekmiþtir sonra programý yýldo sunmaya baþlamýþtýr.
4. vaktiyle sundugu turnike programinda studyodaki hamile seyircilerden birine seri sorular sormaya baslamisti. kadincagiz sorulara yetisemedi. cevaplar her zaman bir onceki soruya aitti. en son '' cocugun babasi kim? '' sorusuna kadincagiz ''babam'' deyince guneri umit '' kizilbas misiniz? '' sorusunu yapistirdi ve film de koptu. * o aksam ve ertesi gun aleviler star tv onunde gosteri yaptilar. guner umit de televizyon tarihindeki yerini aldi.
5. benim hatýrladýðým kadarýyla stüdyodaki hamile bir seyirciye deðil, programýn hosteslerinden birine sormuþtu o soruyu.

kendisinin ümit besen ile birlikte oynadýðý nikah masasý filmi türk sinemasýnýn klasikleri arasýndadýr.
6. hatta sundugu turnike programi sonradan cok secitlenmistir. trt de starda falan yayinlanmistir. mega turnike, super turnike adlariyla.
7. aðzýnýn ker iki yanýnda, yanaklara yaklaþýk pozisyonda bir çift ben bulunduran zamanýnýn turnike programý sonucusu...**
8. (bkz: turnike)
9. et beni konusunda izzet altýnmeþeyle yarýþan þahsiyet.
10. genelde beyaz takým elbise giyen sunucu.
11. yaptýðý turnike programýnda hamile kýlýðýna girmis bir hostese kimden hamilesin demiþ hosteste babamdan deyimce niye sen kýzýlbaþmýsýn demiþ ve alevi kesimin tepkisini çekmiþtir. sarfettiði sözler nedeniyle bi daha televizyon programlarýna çýkamamýþtýr. yakýnda kimse yokmu programýna çýkmasýný beklemekteyim.
12. "cantada simit, guner umit" diye bir replik hatirlatan isim.
13. çok, çok gereksiz bir adam. kýrdýðý potun tek iyi özelliði böyle kötü bir þovmeni*artýk görmüyor olmamýzdýr.
14. toplumu gerecek hassas konularda asýlsýz bilinç altý,konu komþu arasýnda konuþulan zýrvalarýn toplum önünde kitlelere ifadesiyle ne gibi sonuçlar doðabileceðini göstermiþ þahsiyettir.bu kiþi üzerinden aleviler, kendileri hakkýnda sunni çevrede ne gibi iftiralarýn,uydurmalarýn olduðunu daha iyi anlamýþlardýr.sunniler de umarým nerde bu iftiralarýmýzýn kanýtý demiþlerdir.*
15. iyi bir sunucudur. aðýzdan kaçan bir lafýn, veya yanlýþ bilinen bir konunun *, nasýl hayatý kaydýracaðýnýn örneði olmuþtur. yaptýðý yanlýþýn bedelini ödemiþtir. hakký yenmemeli ve televizyona dönmelidir.
16. derviþin fikri neyse zikri de odur atasözünü doðrulamýþtýr..
17. (bkz: reloaded)
18. salak bir kýza sahip olan sunucu*
19. kýzýnýn ýsrarlarýna dayanamayarak tekrar turnike sunacak olan insan.
20. (bkz: g unit)*
Alakal� olabilir!
- gunes turizmi
- gunesi gordum
- guneli
- gunes carpmasi
- guney rusya

nedir.Net