gabin
3. sizin zorda kalmışlığınızdan karşınızdakinin yararlanması durumuna denir.
2. (bkz: irtikap)
1. aşırı yararlanma. bir sözleşmede tarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir nisbetsizlik bulunmasıdır. kanun koyucu, belli şartlarla, sözleşmede karşılıklı edimlerin kapsamının serbestçe tayinini sınırlamıştır.
"bir sözleşmede edimler arasında açık bir nisbetsizlik bulunduğu takdirde, eğer gabin zarara uğrayan tarafın zaruret içinde bulunmasından veya hiffetinden yahut tecrübesizliğinden yararlanmak suretiyle meydana getirilmiş ise, zarar gören taraf bir yıl içinde sözleşmeyi feshettiğini beyan ederek verdiği şeyi geri alabilir." borçlar kanunu m.21
Alakalı olabilir!
- gabi
- gabile
- gabilik
- gabilgathol

nedir.Net