siviolcer
1. sıvıölçer : bir sıvının özgül ağırlığını ölçmeye yarayan alet, areometre. *
Alakalı olabilir!
- sivilce
- sivilcene
- sivil
- sivi esrar
- sivilce sikmak

nedir.Net