rijitlik
1. sistemin hareketsiz kalabilme yeteneği.
moment ya da kuvvet etkisini gerilmeye bağlayan fonksiyonun eğimidir denebilir.
Örneğin eğilme rijitliği; ei dır; e=elastisite modülü ile i; (j) atalet momenti (eylemsizlik momenti) nin çarpımı.
bir kesitin belli bir noktasına etkiyen eğilme momentinin rijitliğe bölümü,noktasal eğilmeyi,
bunun integrali toplam eğilmeyi (dönme),ikinci integrali ise çökmeyi (sehim) verir.
ayrıca; esneme
eğilme
Alakalı olabilir!
- rijit
- rijitide

nedir.Net