potansiyometre
1. (bkz: reosta)
2. voltajı ayarlamaya yarayan alettir. reosta ise sabit voltaj uygulandıgında geçen akımı ayarlar.
3. potansiyometre devamlı ayar yapılması için üretilmiş bir ayalı direnç türüdür. radyo ve teyiplerde ses yüksekliğini ayarlamak için kullanılır. Üç bacaklıdır. 1 ve 3 nolu uçlar arasında sabit bir direnç vardır. ortadaki uç ise 1 nolu uç ile 3 nolu uç arasında hareket eder. 1 nolu ucala arasındaki direnç azaldıkça 3 nolu uç arasındaki direnç artar..

kaynak : http://www.bilimveteknoloji.com
4. triport da denirdi.**
5. (bkz: hidrometre) *
Alakalı olabilir!
- potansiyel motor
- potansiyel
- potansiyel yetenek
- potansiyel tehlike
- potayinsiyel

nedir.Net