potansiyometre
1. (bkz: reosta)
2. voltajý ayarlamaya yarayan alettir. reosta ise sabit voltaj uygulandýgýnda geçen akýmý ayarlar.
3. potansiyometre devamlý ayar yapýlmasý için üretilmiþ bir ayalý direnç türüdür. radyo ve teyiplerde ses yüksekliðini ayarlamak için kullanýlýr. Üç bacaklýdýr. 1 ve 3 nolu uçlar arasýnda sabit bir direnç vardýr. ortadaki uç ise 1 nolu uç ile 3 nolu uç arasýnda hareket eder. 1 nolu ucala arasýndaki direnç azaldýkça 3 nolu uç arasýndaki direnç artar..

kaynak : http://www.bilimveteknoloji.com
4. triport da denirdi.**
5. (bkz: hidrometre) *
Alakal� olabilir!
- potansiyel motor
- potansiyel
- potansiyel yetenek
- potansiyel tehlike
- potayinsiyel

nedir.Net