fiil ehliyeti
1. kişilerin sahip oldukları hakları bizzat kullanabilme ve borçları bizzat üstlenebilme yetkisi tanıyan hukuki ehliyet.
2. 18 yaş itibariyle kişinin sahip olduğu ehliyettir. fiil ehliyeti olan kişiler başkalarının onayı olmaksızın borç altına girerler ve yaptıkları fiillerden sorumlu tutulurlar.
Alakalı olabilir!
- fiiliyat
- fiili livata
- fiilimsi
- fiili
- fiillerin nzi ile bitmesi

nedir.Net