dunyanin yillik hareketi
1. dünya elips yörünge şekli nedeniyle şu sonuçlar ortaya çıkar.
1) dünya' nın yörüngesel hızı 3 oocak' ta en hızlı, 4 temmuz' da en yavaştır.
2) hız farkı nedeniyle mevsim süreleri birbirine eşit değldir.
3) Şubat ayı kısa sürer...
2. dünyanın güneş etrafında 365.25 günde tamamladığı dolaşım hareketidir. dünyanın yörüngesi 939 milyon km. uzunluğunda ve çok hafif eksantrisite arz eden ve basıklık oranı 1:7170 olan bir elips şeklindedir. yani dünya yörüngesi daireye çok yakın bir elips şeklindedir. elipsin merkezi ile odakları arasındaki uzaklık 2,5 milyon km. kadardır. elipsin büyük eksenini teşkil eden apsidler hattının uzunluğu 299 milyon km.dir. güneş odaklardan birinde ve apsidler hattı üzerinde bulunur. buna göre dünyanın güneşe yakın olduğu perihel noktasında güneş arasındaki mesafe 174 milyon km., dünyanın güneşe en uzak noktası olan afelde dünya ile güneş arasındaki mesafe 152 milyon km.dir. yani dünya ile güneş arasındaki uzaklık sabit değildir. buna bağlı olarak radyasyon şiddeti de değişikliğe uğrar. mesafenin değişmesi sonucunda meydana gelen değişmeler güneş radyasyonunda meydana geldiği bildirilen azalıp çoğalmalardan fazladır. fakat bu değişimler mevsimlerin oluşmasında kesin bir rol oynamamaktadır. aksi takdirde kuzey yarımkürenin kışın güney yarımküreden yaklaşık 4 derece daha sıcak, yazın da 4 derece daha soğuk olması gerekirdi. oysa bunun tam tersi bir durum söz konusudur. yani dünyamız güneşe en yakın olduğu sırada kuzey yarımkürede kış, en uzak olduğu sıradaysa kuzey yarımkürede yaz şartları hüküm sürmektedir.
dünya güneş etrafında dönüşünü hep aynı hızla yapmaz. yani dünya perihel civarında iken daha hızla yer değiştirir. afelde iken hareket hızı yavaşlar. bu sayede her iki yarımküre de dünya ile güneş arasındaki uzaklık değişikliklerine rağmen hemen hemen eşit miktarda enerji alır. (aksi olsa idi yani dünyamız yörüngesi üzerindeki hareketi hep aynı hızla yapsa idi yarımkürelerin aldıkları enerji miktarlarının toplamları arasında önemli bir fark meydana gelmez idi) bu şu demektir : kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede ise yaz bu nedenle biraz daha kısa kısadır.

(bkz: dunyanın gunluk hareketi)
Alakalı olabilir!
- dunyanin gunluk hareketi
- dunya nin presizyon hareketi
- dunyanin yedi harikasi
- dunyanin yeni yedi harikasi
- dunyanin kapilari

nedir.Net