kadin
. (#761691)'deki gerici entry'ye cevap vermeme neden olan konu.
...
sööz konusu yazıda, kadını sınıflı ataerkil toplumdaki yapısına göre ele almış ampirik bir incelemeyle karşı karşıyayız. kadınların cinselliğini kullanarak herşeyi elde edebileceğinden (bkz: kadıın metalaşması) zekalarını kullanmaya gerek kalmadığını öne sürmektedir.
...
bir kere kadına doğduğüundan beri biçilen roller, onu daracık bir dünyaya hapsetmektedir. aile kurumu içerisindeki baba erkiyle başlayan bu süreç, kız çocuklarına yönelik oyuncaklarla (hayal gücü çalıştırmayacak evcilik, barbie gibi oyuncaklar), daha sonra toplumsal ahlak içerisndeki şartlanmalar kadını ortası olmayan bir hayata hazırlar. ya fahişe olarak ya da namuslu bir ana olarak hayatını yaşayacaktır. fahişe, salt vücudunu satan anlamında değildir. aktif bir cinsellik yaşayan kadında çevresi tarafından bu sıfata uygun görülebilir. onun dışında asıl saygınlık iş kariyerinde başarılı olmasıyla, ya da iyi bir doktor olmasıyla değil, çocuk doğurup anne olmasıyla kazanılıyor. kısacası erkeğe biçilen rol evrensel rollerken kadının ki daracık bir mutfak yada ev işleriyle sınırlandırılır. kadının ana olması, çocuk bakımının tamamen ona yüklenmesi dolayısıyla üretim ilişkileri içinde yerini almasını engeller. amaçta zaten budur. kadının entellektüel ve üretim içerisindeki rolünü asgariye indirgemek. kadının sömürülmesi demek dünyanın yarısının sömürülmesi anlamına gelir.
...
kapitalizm kadına görece daha büyük olanaklar sağlar. ancak kapitalist çalışma alanlarında kadının emek değerinden çok fiziksel yapısı değer taşır. kadın vücudu ve güzelliği müşteri çekmek için en önemli olgulardan biridir. Özellikle görsel iletişimin önemli olduğu günümüz dünyasında kadınların reklamlarda, pazarlama alanında, sekreterlik mesleklerinde şişman çirkin bir kadın göremezsiniz. kadının entellektüel yapısından çok vücudu değer taşır.
...
tarih boyunca erkeklerin bir çok alanda seslerinin çok daha fazla çıktığı su götürmez bir gerçektir. oysa ataerkil topluma bakarak bunun insanın doğası olduğu söylenemez. ataerkil düzen nereden bakılsa 10 bin yıllık bir süreci kapsarken homo cinsinin insansı yaşamı 1 milyon yıllık anaerkil geniş bir süreci kapsar. evelyn reed'in antropolojik bulgular üzerine yaptığı araştırmalarda, insanlığın en ilkel iletişim aracı olan dili dişilerin sosyal yeteneğinin sonucu olduğu gerçeğini ortaya koyar. erkek çok daha barbarca bir iş için avlanmaya giderken, ilkel toplumlarda kadın kabilenin tüm işleriyle ilgilenirdi. tek bir eve tıkılmış mutfak hayatıyla karıştırılmamalı bu. evlerin düzeni, ateş, çocukların bakımı, dikiş, süsler ve iletişim kadınların ürünüdür. erkeklerin tek yaptığı şey avcılık ve toplayıcılıktı. varoluşsal olarak bu devamlı kendini tekrarlayan bir işken, eldeki olanakları değerlendiren kadındır. dolayısıyla insansılıktan insana geçişin temeli dişilere dayanır.
...
cinsel özgürlükçülerin ve kadınların ataerkil sınıflı toplum tarafıdan sömürülmesine karşı çıkanların savları her zaman için mevcut sömürü düzenini koruyan gerici "tez"'lerden her zaman daha bilimsel olmuştur. simone de beauvoir gibi feminist yazarlar kadınların (#761691) sayılı gerici entryde belirtildiğine karşıt oalrak kadınların duyarsızlığının nedenlerine de inmiştir. ve bu duyarsızlığın kadının özüne ait olmadığını bir çok bilimsel ve tarihsel kanıtla ortaya koymuştur.söz konusu yazının yazarı olan bayanlara örnekte emine erdoğan'dır.kızların ailelerinden ayrı okumasına karşı çıkarken "analık misyonu" gibi tatavaları öne sürmektedir. bu gerici cinsiyetçi düşünceleri 21.yy'da hala savunanların olması oldukça trajiktir.
Alakalı olabilir!

nedir.Net