ataturk un yazdigi geometri kitabi
1. atatürk ün 1936-37 kış aylarında kendisinin yazdığı ve geometri öğretiminde yol gösterici olarak tasarlanan 44 sayfalık bir geometri kitabı. kitap, 1937de milli eğitim bakanlığı tarafından yazar adı konmadan yayınlanmış, 1971 yılında da ikinci bir baskısı türk dil kurumu tarafından çıkarılmış. kitapta yer alan, günümüzde de kullanılmakta olan pek çok terim, atatürk tarafından türetilmiş. atatürk ün türettiği sözcükler ile daha önce kullanılan osmanlıca sözcükler karşılaştırıldığında yapılan işin önemi ortaya çıkıyor. tablodan da görülebileceği gibi bugün kullandığımız matematik terimlerinin hemen hemen tamamı atatürk tarafından türetilmiş, başka bir ifadeyle bu sözcüklerin büyük çoğunluğu tutmuş. atatürk ün önerdiklerinden sadece "varsayı, pürüzma, dikey üçgen, dikey açı, tümey açı, imsiy, ökül, yüre" terimleri yerine, bugün sırasıyla varsayım, prizma, dik üçgen, dik açı, tümler açı, benzerlik, tüm/bütün, küre" terimleri kullanılıyor.

osmanlıcası atatürk ün önerdiği

bu ud - boyut

mekan - uzay

satıh - yüzey

kutur - çap

nısf-ı kutur - yarıçap

kavis - yay

muhit-i daire - çember mümas - teğet

zâviye - açı

re sen mütekabil zâviyeler - ters açılar

zâviyetan ı mütabadiletan-ı dâhiletan - iç ters açılar

kaaide - taban

ufkî - yatay

şâkulî - düşey

amûd - dikey

zâviyetân-ı mütevâfıkatân - yöndeş açılar

va zîyet - konum

mustatîl - dikdörtgen

muhammes - beşgen

müselles-i mütesâviyü l-adlâ - eşkenar üçgen

müselles-i mütesâviyü ssâkeyn -

ikizkenar üçgen şibh-i

münharif - yamuk

mecmû - toplam

nisbet - oran

tenasüb - orantı

mesâha-i sathiyye - alan

müştak - türev

müsavi - eşit

mahrut - koni

faraziye - varsayı

hat - çizgi

mukavves - eğri

seviye - düzey

dılı - kenar

muvazi - paralel-koşut

menşur - pürüzma

hattı mail - eğik

veter - kiriş

re s - köşe

zaviyei hadde - dar açı

hattı munassıf - açıortay

muhit - çevre

kaim zaviyeli müselles - dikey üçgen

tamamlıyan zaviye - tümey açı

murabba - kare

mümaselet - imsiy

umumi totale - ökül

küre - yüre

http://www.turkischweb.com/Tuerkce/seite4.htm
2. böyle bir deha bizim milletimizin başına lider olduğu için kendini çok şanslı hissediyor insan.
3. mustafa kemal'in pozitif bilimlerde de öncü/lider olduğunu gösteren önemli bir 'kaynak'tır.
4. atatürk ün türkçe ye ne kadar çok önem ve değer verdiğini gösteren kitaptır. bu değer bakımından, bize de bir ölçüt olmalıdır bu kitap ve yabancı bir kitap kullanırken bu tür kitaplar yazan kişilerin olduğunu hatırlamalıyız, ona göre davranmalıyız, ona göre konuşmalıyız ki atatürk ve onunla aynı amaç uğruna çalışanların çabaları boşuna gitmesin.
Alakalı olabilir!
- ataturk un genclige hitabesi
- ataturk universitesi
- ataturk un ilkeleri
- ataturk un gizli mektubu
- ataturk un cenaze toreni

nedir.Net