amfetamin
1. merkezi sinir sisteminde güçlü bir uyarıcı etkisin olan uyuşturucu madde...
2. amfetamin kelimesi çok kalabalık uyarıcılar grubu için kullanılan bir kelimedir. speed (hız) olarak bilinirler.

(bkz: methamfetamİn)
3. narkolepsi tedavisinde kullanılır
4. #498885
5. - amfetamin (benzedrin)
- amfetamin (dexedrine)
- metamfetamin (desokxyn)
- metilfenidat (ritalin)
- fenmezatin (preludin)
6. tuzları ve değişik formüllerdeki karışımları bulunmaktadır.. mss stimülanlarının prototipidir.. Çok kuvvetli uyarıcı etkisi bulunmaktadır.. fiziksel performansı artırır sistolik ve diastolik basıncı artırır.. solunum sistemlerini stimüle eder.. etkili ve letal doz arasında geniş farklılık bulunmaktadır.. letal doz bilinmez.. amfetamin metabolitlerigenel olarak idrarda 2-3 gün kadar tesbit edilebilmektedir.. kısa sürede tolerans geliştirse de opium türevlerinde olduğu gibi fiziksel tipte bir bağımlılık yapmamaktadır.. amfetaminler uzun süreli kullanımda hipereksitasyon, halüsinasyonlar ve tehlikeli psikotik reaksiyonlara yol açar.. amfetaminler yüksek ateş ve hipertansiyon sonucu öldürücü intakranial kanama ve kardiyak aritmilere yol açabilir.. hiperterminin neden olduğu "stroke sendromu" ölümle sonuçlanabilir.. amfetaminler tıbben yorgunluğu giderme, iştahı kapama amacıyla kullanılmış ise de, yoğun bir şekilde kötüye kullanım potansiyeli bulunmaktadır.. Öğrenciler, sporcular, uzun yol sürücüleri gibi sosyal gruplar arasında daha yaygın ve tehlikeli bir kullanım alanı vardır.. amfetaminler; en çok bilinen ürünlerdir, uyarıcı ilaçlardır.. açlık duygusunu, özellikle yorgunluk hissini yatıştırırlar.. yarışma esnasında öfori sağlarlar ve sporcu kendisini yenilmez hisseder.. fakat, uzun sürede önemli psikolojik bozukluklara yol açarlar, özellikle kişi sürekli olarak hallisünasyonlar ile karşı karşıya kalır..
7. efedrinden elde edilir. kalbi zayıf insanların kullanmaması tavsiye edilir.
8. cradle of filth 'in nymphetamine adlı şarkısının ismine de esin kaynağı olan kelime..
9. saf halde iken renksiz, uçucu bir sıvıdır. ağır kokusu ve yakıcı tadı vardır. uyuşturucu olarak da kullanılır.
10. (bkz: pma)
11. (bkz: nymphetamine)
12. genellikle hiperaktivite tedavisinde kullanılan sakinleştirici niteliğindeki ilaç. alınması gerenkenden fazla alındığında tv kapalıyken playstation oynamaya sevk eder insanı.
13. yapay bireşim yoluyla elde edilen ve adrenalin etkisi gösteren bir uyarıcı türü
14. efsanevi müzik ustası dr. alban' ın no coke isimli şarkısında söylediği ve bizim "vitamin" olarak algıladığımız uyarıcı madde.
Alakalı olabilir!

nedir.Net