amel defteri
1. İnsanların dünyada iken yaptığı bütün işlerinin yazıldığı ve arasat meydanında herkese verilecek olan defter.
bir kimse kıyamette mîzana getirilir. sonra herbirinin büyüklüğü, gözün görebileceği uzunlukta olan doksan dokuz amel defteri getirilir. bu defterlerde o kimsenin iyilik ve kötülükleri yazılıdır...
2. (bkz: z raporu)
3. amel defterinin bir özelliği de mahşer gününde günahlarına itiraz edenlere bir belge olarak gösterilecek olmasıdır. gerçi bedendeki tüm uzuvlar dile gelip işlenen günahları tanrı'ya tek tek anlatacaktır ama defter her halukarda verilecektir.

amel defterinin soldan verilmesi, günahların çokluğuna ve kulun cehennemlik olduğuna, defterin sağdan verilmesi ise, sevapların çokluğuna işaret eder
Alakalı olabilir!
- amele sirin
- amele yatagi
- amele pazari
- amel bent
- ameli

nedir.Net