5816 sayili kanun
1. atatÜrk aleyhine iŞlenen suÇlar hakkinda
kanun
kanun numarası : 5816
kabul tarihi : 25/7/1951
yayımlandığı r.gazete : tarih: 31/7/1951 sayı: 7872
yayımlandığı düstur : tertip: 3 cilt: 32 sayfa: 1842

madde 1 - atatürk`ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
atatürk`ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut atatürk`ün kabrini
tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır
hapis cezası verilir.
yukarda ki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse
asıl fail gibi cezalandırılır.

madde 2 - birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tara-
fından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiy-
le işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.
birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir
veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırı-
lır.

madde 3 - bu kanunda yazılı suçlardan dolayı cumhuriyet savcılıklarınca
re`sen takibat yapılır.

madde 4 - bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

madde 5 - bu kanunu adalet bakanı yürütür.

atatürk'ü koruyan kanun.hakan albayrak bu kanuna muhalefetten yusuf medresesine gitmiştir.
2. bu yasa, demokrat parti döneminde çıkarılmıştır. "siz isterseniz, hilafeti geri getirebilirsiniz." deyip said nursi'nin elini öpen "küçük amerika" sevdalısı adam, islamcı ve turancılara fazla yüz verince, bu kesim de çeşitli yerlerde atatürk heykel ve büstlerine saldırdı. kamuoyunda artan tepkiler üzerine, bu saldırıları durdurmak amacıyla da "atatürk ü koruma kanunu" olarak bilinen bu kanun çıkartıldı. yoksa, kemalistlerin fikri falan değildir böyle abuk bir şey.
Alakalı olabilir!
- 5816

nedir.Net